Vedat følge disse tip brænder dit trækul længere, Placer grill i nærheden af en vindskærm. Spred trækul ud, efter at det er blevet hvidt.
0 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
briketter.net
home
There are no comments at this time.
Log In
Dissenter
connecting...