1 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
twitter.com
dagensnyheter/status/1442737492298551296

och det magiska ordet för dagen är "titta hit på vår nya False Flagg och glöm allt som heter Estonia"

Skadereglering pågår från dom Khazariska Judarna


Edit History

2021-23-Tu 04:23:53 am

och det magiska ordet för dagen är "tita hit på False Flaggen och glöm Estonia"

loading...
Log In
Dissenter
connecting...