1 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
twitter.com
_wiman/status/1365558808425152513

hehe,,, Judarna är rädda nu,,,,, Soros står på tur ,,,,, och vem är mongot Gretas Handler,,, just det Soros

och vad är björn,,, just det skull and bones 322

traitors everywhre

loading...
Log In
Dissenter
connecting...