1 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
twitter.com
GerTestTraceIso

1077 Warning

Gert en av dom korkade,,,,, vet inget,,,,,kan inget,,,,,förstår inget,,,,

men det luktar lite Shill här med, en Frimurar Jude, för så här blåst kan man inte vara,,,, följer det officiella narrativet till 100%


Edit History

2021-45-Tu 03:45:08 pm

Gert en av dom korkade,,,,, vet inget,,,,,kan inget,,,,,förstår inget,,,,

men det luktar lite Shill här med,, för så här blåst kan man inte vara,,,, följer det officiella narrativet till 100%

2021-46-Tu 03:46:35 pm

1077 Warning

Gert en av dom korkade,,,,, vet inget,,,,,kan inget,,,,,förstår inget,,,,

men det luktar lite Shill här med,, för så här blåst kan man inte vara,,,, följer det officiella narrativet till 100%

loading...
Log In
Dissenter
connecting...