1 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
twitter.com
ArtoValtonen/status/1365564112021897218

jösses den sista idioten är ännu inte född,,, man upphör aldrig förvånas över dårarna

loading...
Log In
Dissenter
connecting...