Tesen om alla människors lika värde är mycket farlig. Rätt tillämpad kan den ge ett samhälle väldiga framgångar medan den feltolkad och missbrukad kan leda till sönderfall. ”Vi anser det självklart att alla människor är skapade lika” står det i USA:s självständighetsdeklaration från 1776 och sedan dess har jämlikhetsprincipen varit västerlandets ledstjärna (i varje fall…
5 comments

Welcome to Dissenter

The Comment Section of the Internet
detgodasamhallet.com
2021/02/25/patrik-engellau-till-meritokratins-lov/

"English MothaFucka, Do you speak it!?"

-SLJ


Edit History

2021-37-Th 10:37:10 am

"English MothaFucka Do you speak it!?"

-SLJ

loading...

Nej, det strategiska ordet är ”strävan efter lycka” vilket måste tolkas som det sociala bevarandet av uppnådda resultat, alltså i praktiken ägande- och förfoganderätt.

Varken "likhet" eller "broderskap" förekommer i den amerikanska deklarationen.

Likhet, égalité, betyder raka motsatsen till strävan efter lycka, eftersom den enes strävan skall utjämnas till den andre. Égalité inkoroporerar i ett begrepp oförståndet inför exponentialfunktionen, ränta på ränta, kapitalets ackumulation. Man tror att rikedom och opulens kommer ur intet eller är givet av Gud eller kan växa ur slaveri. The Great Reset som det beskrivs av World Economic Forum är ett utmärkt exempel på denna villfarelse.

Broderskap, fraternité, handlar om den naiva tanken "varför kan vi inte leva i fred tillsammans?" Resultatet är att alla konflikter, utom de som driver socialismen själv framåt, utmålas som omoraliska och förkastliga. Fraternité är den totalitära grundtanken, att allting egentligen är statens bestämmanderätt, allting är förbjudet tills det blivit uttryckligen tillfälligtvis tillåtet. Alla människor (utom nomenklaturan med piskan i hand) är en enda solid klump. Socialistisk solidaritet.

Vi skall inte heller tro att amerikanarna och fransoserna menade samma sak med ordet frihet. Liberté, den franska varianten, är den liberala friheten från varje negativ känsla, det är ett psykologiskt fenomen som avses. Varje gång något stör mig har min liberté skadatas. Vi ser det tydligt i dagens kränkhetskultur med safe spaces.

Den drivande psykologiska principen bakom idealismen är missbruksbeteendet, bekräftelsetendensen: Eftersom smärta, sorg, saknad, misstro, avund och så vidare är obehagliga, så vare det fördelaktigt för människan om de aldrig uppstånde. Det är förstås trivialt osant, speciellt när vi betraktar vad evolutionen kräver av biologiska varelser. De negativa känslorna styr vårt beteende, de är själva grunden för strävan efter lycka.

#dgs #svpol

loading...

När man i den amerikanska deklarationen skriver att alla människor har fötts lika, så anspelar man på den humanistiska (kristna) grundtanken att alla har samma förmåga till transcendens, att all kommunikation med Gud sker enskilt, att det är en synd att tvinga på sin egen transcendenta övertygelse på en annan. Det är principen att det inte existerar några profeter. Det är enligt den humanistiska principen fel att basera politik, alltså användningen av våld och tvång, på transcendenta, idealistiska, "högre" principer. Någon égalité, ständig utjämning av resultat och ställning, av franskt slag avses inte, utan motsägs i stället diametralt, eftersom denna égalité är exakt den typ av transcendent princip som INTE kan tillåtas att förekomma i politiken.

#dgs #svpol

loading...

"Tidigare hade resurser fördelats enligt andra system, till exempel ståndsprivilegier och ståndsskyldigheter." -- Vilka dumheter! I stället rådde ju på den tiden ett slags marknadsekonomi, alltså "meritokrati". Det förekom förstås sociala inskränkningar och gränser, men det förekom inte någon totalitär kommandoplaneekonomi. Vi måste kunne skilja på hur nya resurser fördelas och hur existerande resurser redan är fördelade. Annars har vi retroaktivt och anakronistiskt (eskatologiskt, Whig-historiskt) infört égalité, den ständiga omfördelningen, antikonservatismen, i ett konservativt (hederligt) system där uppnådda resultat socialt bevarades.

Förvirringen uppstår som vanligt när vi dissocierar abstraktioner så att vi använder ett ord, ett begrepp, för att beteckna såväl ett visst fenomen, som dess diametrala motsats.

#dgs #svpol

loading...

"En olycka för Sverige att vi inte ens har system för att skicka kompetent folk till att styra landet."

Visst ligger det något i detta, men det är en farlig illusion att inbilla sig -- därmed inte sagt att detta beträffar artikelförfattaren! -- att statsskicket kan särskiljas från detta skick att skicka fel personer till de styrande posterna, att statsskicket kan räddas genom högre skicklighet härvidlag. I stället är det ju trivialt så att statsskicket själv som sådant förorsakar att just den typ av makthungriga och ondskefulla personer sätts att styra landet som också har skett. Det finns ingen lösning på detta problem som följer den enkla formeln "om bara klokare människor styrde landet i enlighet med gällande grundlag, lag, förordningar, praxis, sedvana och etablerade organisatoriska och institutionella strukturer."

loading...
Log In
Dissenter
connecting...