BillyBob is discussing:

dom Khazariska Judarna/Sionisterna och Frimurarna

såklart dom vill det,,,,, ""Weather Warfare"" står högt i kurs som EISCAT, LOFAR, LOIS och samtliga mobilmaster i en tredjedel av Sverige,,,, vi ensamma kan förändra hella norra kraterns Jetströmmar och skapa torkan som nu råder i Ryssland, US och delar av Kina

ondskan berättar alltid vad som komma ska

avrätta svinen och allt stannar av,,,, inte svårare än så


Edit History

2021-34-Fr 06:34:44 pm

dom Khazariska Judarna/Sionisterna och Frimurarna

såklart dom vill det,,,,, Weather Warfare står högt i kurs som EISCAT, LOFAR, LOIS och samtliga mobilmaster i en tredjedel av Sverige,,,, vi ensamma kan förändra hella norra kraterns Jetströmmar och skapa torkan som nu råder i Ryssland, US och delar av Kina

ondskan berättar alltid vad som komma ska

avrätta svinen och allt stannar av,,,, inte svårare än så

loading...
Dissenter
connecting...