Slavox Johansen is discussing:

Tesen om alla människors lika värde är mycket farlig. Rätt tillämpad kan den ge ett samhälle väldiga framgångar medan den feltolkad och missbrukad kan leda till sönderfall. ”Vi anser det självklart att alla människor är skapade lika” står det i USA:s självständighetsdeklaration från 1776 och sedan dess har jämlikhetsprincipen varit västerlandets ledstjärna (i varje fall…

"English MothaFucka, Do you speak it!?"

-SLJ


Edit History

2021-37-Th 04:37:10 am

"English MothaFucka Do you speak it!?"

-SLJ

loading...
Dissenter
connecting...