BillyBob is discussing:

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,Wolodarski representerar enbart ondska,,,, vi folket kommer plocka ner er och dom övriga inom Fake News, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade tiotals miljoner användare och ni trodde ni hade tystat oss, vilket fiasko vi anpassade oss, och nu har det blivit värre för er,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

https://t.me/linwoodspeakstruth/106

https://t.me/linwoodspeakstruth/107

https://t.me/linwoodspeakstruth/108


Edit History

2021-04-Tu 11:04:09 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

2021-05-Tu 11:05:41 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

https://t.me/linwoodspeakstruth/101 https://t.me/linwoodspeakstruth/100

2021-07-Tu 11:07:53 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket,,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

2021-09-Tu 11:09:19 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket,,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

2021-10-Tu 11:10:01 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade miljontals användare och ni trodde ni hade tystat oss,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

2021-10-Tu 11:10:52 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade miljontals användare och ni trodde ni hade tystat oss,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

2021-12-Tu 11:12:12 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade miljontals användare och ni trodde ni hade tystat oss,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

https://t.me/linwoodspeakstruth/106

2021-14-Tu 11:14:03 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,, vi folket kommer plocka ner dej, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade miljontals användare och ni trodde ni hade tystat oss,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

https://t.me/linwoodspeakstruth/106

https://t.me/linwoodspeakstruth/107

2021-16-Tu 11:16:02 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,Wolodarski representerar enbart ondska,,,, vi folket kommer plocka ner er och dom övriga inom Fake News, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade miljontals användare och ni trodde ni hade tystat oss,,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

https://t.me/linwoodspeakstruth/106

https://t.me/linwoodspeakstruth/107

2021-16-Tu 11:16:45 am

den ondskefulla Polska Maffia Juden Wolodarski har inte mycket för sitt hat,,,,Wolodarski representerar enbart ondska,,,, vi folket kommer plocka ner er och dom övriga inom Fake News, en gång för alla

det rör på sej,,,,, sakta men säkert uppfylls allt

Lin Wood som ni fruktar så mycket, ni censurerade tiotals miljoner användare och ni trodde ni hade tystat oss, vilket fiasko vi anpassade oss, och nu har det blivit värre för er,, sanningen förgör er

https://t.me/linwoodspeakstruth/101

https://t.me/linwoodspeakstruth/100

https://t.me/linwoodspeakstruth/102

https://t.me/linwoodspeakstruth/104

https://t.me/linwoodspeakstruth/103

https://t.me/linwoodspeakstruth/105

https://t.me/linwoodspeakstruth/106

https://t.me/linwoodspeakstruth/107

loading...
Dissenter
connecting...